Byggnaderna

Bad i garaget: exempel på projekt

Garaget används ofta inte bara för förvaring av bilen och dess tillbehör. Få människor kan bli förvånade över utseendet på en verkstad där och placeringen av trädgårdsredskap. Enligt den gamla vanan skapar vissa bilister matlagor här, någon gör vilorum. Men det finns ett specialfall – utrustningen finns direkt i bastugaraget. Denna version av arrangemanget har sina egna detaljer, som inte kan ignoreras..

Särdrag

Den första fienden till alla bilar och motorcyklar är vatten. Garaget kan vara kallt, men det måste på ett tillförlitligt sätt skydda fordonen som levereras där från nederbörd. När du installerar utrustning inuti eller i ett angränsande rum i badet måste du vidta åtgärder så att fukt och ångor inte kommer in i huvudutrymmet och därmed skapar onödiga problem. En annan svårighet kan vara otillräcklig plats: både badhuset och faktiskt garaget strävar alltid efter att tjäna mer, men här måste du leta efter en kompromiss.

En punkt till: du måste orientera byggnaden så att du bekvämt kan komma in från huset på ena sidan och komma in i bilen från den andra.

Innan du löser dessa problem måste du först ta reda på – är det värt att göra det alls?.

För- och nackdelar med att kombinera

Sommarstugor och förortsområden är alltid utrustade på ett sådant sätt att ingenting påminner om trängsel och monotoni i städerna. Därför försöker de spara utrymme med alla medel. Det är av denna anledning som ett garage med bastu under ett tak är ett så attraktivt drag för de flesta markägare. En annan viktig fördel är möjligheten att använda en spis för att värma upp badet och garaget samtidigt. Men för att inse en sådan fördel måste du göra ett kompetent projekt.

I många fall ges en eller annan del av garaget för ackumulering av bränsle (vanligtvis ved); om de plötsligt slutar under badprocedurer kommer det att vara möjligt att ta nya i ett varmt rum utan att gå ut. Detta är inte bara bekvämt, utan låter dig också undvika plötslig hypotermi med efterföljande bronkit och liknande problem. Några av ägarna utrustar badkomplex med vindar, då blir allt ännu mer bekvämt.

Det finns också mindre uppenbara fördelar, till exempel möjligheten att duscha efter smutsigt arbete med bilen med minimal ansträngning, utan att behöva gå långt..

När det gäller problemen, förutom den komplicerade vattentätningen, måste du noggrant arbeta med termiskt skydd; valet av material som lämpar sig för sådana motstridiga lokaler är något begränsat. Men sådana svårigheter kommer inte att stoppa ansvariga ägare.!

Utarbeta ett projekt

Konstruktionen av ett badhus som en del av ett standardgarage innebär inte bara högkvalitativ vattentätning, utan också konstruktion av en dubbelvägg mellan funktionella områden. Vissa proffs rekommenderar att man inte ens rör vid stormavloppet däremellan. Allvarliga projekt visar alltid hur dränering och utflöde av smältvatten kommer att organiseras.

Layout

Det är nödvändigt att upprätthålla avståndet mellan badhuset och huvudhuset, liksom alla andra byggnader på platsen, staket, grannföremål, enligt definitionen i brandbestämmelser. Detta krav måste utarbetas noggrant. Det förberedda projektet måste godkännas av brandmyndigheterna och andra myndigheter, så det är bäst att överlåta utarbetandet till proffs.

Badgolvet läggs alltid med en liten lutning för att underlätta dränering av vattnet. Vardagsrummet kommer att utrustas i nästa rum (eller, mer korrekt, på det övre planet). Bara mycket sällan är badhuset inrättat som garagets andra nivå, för då kommer det att vara nödvändigt att noggrant isolera golvet från läckor, och det är svårare att använda en sådan byggnad. Det finns också andra typer av layouter, där det tillsammans med ett bad och ett garage finns ett bruksblock eller till och med ett fullvärdigt sommarkök.

En korrekt och kompetent plan är alltid inriktad på människors behov; de som vill få en plats för bekväm vila i en vänlig cirkel fäster ett lusthus i garaget med en bastu eller bygger en terrass. I själva förvaringen för bilen finns ofta en utsiktsgrop; om det fortfarande kan betraktas som ett valfritt element, borde rack och skåp, hyllor för verktyg säkert vara det.

När du tänker på bastudelens utformning måste du se till att ångrummet, tvättrummet och omklädningsrummet är så bekvämt som möjligt. Det är lika viktigt att förstå hur man gör övergången till dem från ett bostadshus och vice versa så bekvämt som möjligt..

När det inte finns mycket utrymme – till exempel är den totala ytan bara 6×4 m, är det vettigt att utrusta hyllor i garagekällaren för förvaring av konserver och andra hemlagade produkter.

I alla “garage” badhus, inklusive de i 10×4 m konfigurationen, måste projektet tillhandahålla all nödvändig kommunikation. Det slutliga beslutet om vad de ska göra fattas med hänsyn till deras egna ekonomiska och tidskapacitet..

Små rum ges i de flesta fall nästan helt för ett garage, och endast ett litet område avsätts för ett bad..

Om det finns lite mer utrymme är det redan möjligt att sätta en vanlig bastu utan att slösa med plats för hyllor och bränslen och smörjmedel.

fundament

Det är omöjligt att beräkna basen korrekt utan att ta hänsyn till:

  • jordtypen och grundvattnets djup;
  • lastvärde;
  • komplexiteten i arbetet;
  • behov av teknik när du väljer ett visst alternativ och möjligheter att locka det.

Så storskaliga kapitalbyggnader på mjuk mark (6×10 m) måste byggas efter allvarliga förberedelser.

Väggar och tak

En annan punkt som ofta underskattas i självdesign är valet av byggmaterial. Trä, med all sin miljövänlighet, relativa lätthet och lätthet att bearbeta, är mycket brandfarligt. Dessutom, om detta fortfarande kan ignoreras för ett separat bad, är risken att förlora en bil och andra dyra saker mycket allvarligare. Därför bör du inte ens börja arbeta om det inte finns trä som är ordentligt impregnerat med brandskyddsmedel.. Dessutom måste virket vårdas och behandlas med ytterligare medel för att garantera en lång livslängd..

Tegelstrukturer brinner knappast, de kan hålla i många år och håller samtidigt värmen väl inne. Men problemet kan vara relaterat till byggnadens svårighetsgrad: det kräver en seriös grund och kan snabbt kollapsa på svag eller lutande mark. Dessutom är tegel mycket dyrt och kommer att kräva ytterligare efterbehandling både i och utanför byggnaden..

Betong- och skumblock har nära funktionella egenskaper, håller värmen väl och ger anständig ljudisolering. Men som i fallet med tegel kommer det inte att vara möjligt att göra utan speciell efterbehandling. En annan förutsättning är mer komplex vattentätning, eftersom det porösa materialet ständigt absorberar vattenånga från den omgivande luften. Många utvecklare föredrar att kombinera material: badområdet är byggt av trä, och själva garaget är av tegel- eller askblock.

Många är intresserade av frågan – är det möjligt att göra ett bad från ett järngarage. Svaret blir negativt: i praktiken kommer antingen värmeförlusten att vara mycket allvarlig, eller så kommer det att vara nödvändigt att använda tjocka isoleringsstrukturer som tar mycket användbart utrymme. I enlighet med det valda materialet bestäms en rad ytterligare efterbehandlingsarbeten. Träet är målat, teglet är täckt med kalk eller dekorativt gips. Användning av sidospår anses vara ett universellt alternativ..

Oavsett om bastun är ansluten till garaget från utsidan eller görs i en av dess delar, är det absolut nödvändigt att använda ett tak. Denna del av strukturen måste vara konsekvent i dess utförande och utseende över hela byggnaden. Annars kan allvarliga estetiska problem och praktiska olägenheter uppstå..

Internt arrangemang

Arbetet med arrangemanget av badets inre börjar med skapandet av en grundlig värmeisolering av tak och väggar. De föredragna materialen är mineralull och folieklädd polypropen (det förhindrar också fuktrörelse). För att rullarna eller plattorna ska hålla stadigt skapas en ram som är lika tjock som materialet som används. Om du har en ouppvärmd vind, måste du lägga isolering på sidan..

Välpolerade brädor eller foder används oftast som huvudfinishmaterial; ramen för dem är formad med en höjning över isoleringslådan och vinkelrätt mot den. Då kommer luftgapet att göra det lättare att torka veden efter att den blivit våt av vattenånga. Läggningen av elektriska ledningar måste tas om hand innan väggarna isoleras och isoleringen under golvet måste placeras sist..

Det är inte tillåtet att använda trä med syntetisk impregnering i tvättutrymmet och i ångrummet., därför måste du välja raser som själva är resistenta mot fukt – ek eller lärk.

Kommunikation

Oftast byggs ett bad- och garagekomplex på ett område där det redan finns ett bostadshus. Det är absolut nödvändigt att tänka på hur exakt anslutningen till vattenförsörjning, avlopp och strömförsörjning kommer att utföras.

Ett kompetent projekt anger alltid hur gas kommer att tillföras badet (om det finns), hur dess ventilation är ordnad. Det räcker med att ha lite fel med inloppets och utloppets storlek för luft, med deras placering, eftersom mikroklimatet i rummet kommer att försämras kraftigt.

Utförande av arbeten

När det finns fullständig säkerhet hur exakt badhuset kommer att byggas i garaget, måste du besluta om en punkt till – vem som ska bygga det. Det är mer ekonomiskt att arbeta med egna händer, men bara om du har nödvändig erfarenhet och ett visst antal verktyg. Att kontakta professionella byggföretag kan vara ganska dyrt, men det finns förtroende för kvaliteten på arbetet.

Om du instruerar privata team att göra en bastu i garaget utan officiell registrering kan detta minska kostnaderna, men ingen kommer att garantera ett anständigt resultat..

Du måste noggrant analysera ditt ärende och utvärdera dina egna förmågor – materiella resurser, konstruktionskunskaper. Och om ett beslut fattas att vända sig till proffs, måste du noggrant välja artisterna.

Heminredning

Inredningen i bastun i garaget bör endast göras med naturmaterial. I de flesta fall används trä, och bara om du har designkunskaper är det vettigt att använda stenytor. Dessutom inför de ett antal begränsningar för valet av lämpliga möbler.. För att designa ett omklädningsrum rekommenderar de flesta experter att använda en rustik stil: han är känslomässigt vänlig och förbättrar besökarnas stämning dramatiskt.

Exempel på färdiga konstruktioner

Så här kan en solid bastu av hög kvalitet i garaget se ut. Nästan alla ytor är gjorda av ljusa, släta träskivor. En stenmur skiljer ångrummet från huvuddelen av ugnen; endast en behållare med värmestenar tas ut. Det finns bara en lampa – en diamantformad ovanför ytterdörren (som är lättare än de omgivande väggarna).

Här är ett annat exempel – med en ugn i själva ångbadet. Runt den är väggarna färdiga med sten, underlaget är också av sten och resten av rummet är inrett på ett mer bekant sätt – med brädor. Huvudstrukturen är gjord i form av steg, en imitation av ett timmerhus används runt entrédörren.

Genomförandet av projektet med badhuset i garagets källare kan ses nedan..