Byggnaderna

Garage med bruksblock under ett tak

Platsplanering är en mycket viktig del av konstruktionen. Korrekt planering kan göra livet mycket enklare för husägare. Kompaktiteten i arrangemanget av objekt på platsen bidrar i hög grad till ägarnas komfort. Därför är ett garage för 1, 2 eller 3 bilar, i kombination med ett bruksblock, ett utlopp för de människor som gillar en kompakt layout..

Särdrag

Eftersom hushållsartiklar ofta lagras i garaget, blir det ofta till ett rörigt skafferi. Hozblok låter dig sortera saker utan att täppa till garaget med onödiga föremål. Det kommer perfekt att fungera som ett förråd för olika saker för en bil eller som ett skjul för hushållsskräp.. Detta kommer att hålla ditt bilgarage som ett bilgarage, inte ett utrymme där alla sällan använda saker går..

Dessutom eliminerar sådan separation risken för skada på maskinens beläggning, eftersom du inte behöver förvara och bära saker bredvid som kan lämna repor. En annan fördel med en sådan byggnad är att material och byggtid kommer att ta mycket mindre. För det första har detta rum en gemensam grop. För det andra, vid ett garage med ett bruksblock är väggar och tak vanliga.

I slutändan kommer att kombinera två byggnader för olika ändamål hjälpa till att frigöra ytterligare utrymme..

Hur kan det vara?

Det finns alternativ för garageplaner som är mest framgångsrika ur arkitektonisk synvinkel. Till exempel ett garage kombinerat med ett bruksblock och en veranda. Här kompletteras ett garage för en, två eller tre bilar med bruksblock med en kapell för verandan. Nästa typ är ett garage, kompletterat med ett utökat bruksblock.. Denna typ förutsätter ett separat utrymme för en bil, kombinerat med en verkstad, vilket är ett slags tekniskt område. Hozblok kan vara dubbelt. En del av den fungerar ibland som förvaring för bilartiklar, medan den andra – som ett vanligt grovkök. Detta är en garageplan som också är en ladugård..

Garagen är utmärkta när det gäller att organisera underjordiskt utrymme. En sådan byggnad har i teorin ett visningshål, en källare, en källare eller står på en grund. Den maximala optimeringen av utrymmet uppnås exakt när källaren eller källaren är närvarande under rummet, men detta nöje är dyrt. Dessutom är källare och källare inte byggda alls på vissa typer av jord. Ofta kombinerar de också ett bad med ett garage, men i det här fallet har designen sina egna egenskaper..

Projekt

Att utforma en rymdplan för ett sommarboende börjar med ett utkast. Konfiguration och funktionalitet bestäms, plats och storlek på sommarstugor beräknas. Vidare innebär det tekniska projektet val av material och verktyg för konstruktion, designutveckling. I dokumentationen utförs detaljering och ritningar utvecklas. Komponenter och material beräknas också här..

Sedan är en mycket viktig del av planeringen beräkningen av uppskattningen. Det finns ett val här: utför det själv, gör en original på beställning eller köp en färdig. Efter det går de vidare till storleken på sommarstugor. Volymen beräknas efter behoven. Här är till exempel kriterierna som bestämmer parametrarna för garaget:

  • antal bilar + deras dimensioner;
  • gångarnas dimensioner;
  • begagnad typ av grind;
  • närvaron eller frånvaron av ett visningshål.

Uthusens dimensioner beräknas efter deras syfte.. När det gäller lager beräknas den ungefärliga storleken och antalet artiklar som kommer att lagras där. För att beräkna parametrarna i verkstaden måste du sammanställa en lista över alla tekniska föremål, ange skåpens dimensioner, ordna utrustning och möbler. Andra typer av tvättstugor är föremål för liknande beräkningar..

När det gäller garaget och bruksblocket kombineras de efter att ha bestämt måtten, och sedan funderar ägaren på om det är möjligt att placera denna byggnad.

Platsen för huset, trädgården, kommunikation och gränserna för platsen beaktas, plus en tillfartsväg och en gångväg.

Välja material

Ur estetisk synvinkel rekommenderas uthus och huset att byggas av samma material.. Det är önskvärt att fasaderna i slutändan är lika eller åtminstone kombinerade. Varje material har sina egna speciella egenskaper som påverkar designen. Tänk på en tegelsten. Det är ett hållbart material som håller länge. Det är dock värt att komma ihåg att byggnader av detta material är tunga och belastar marken avsevärt. Det är därför en stark grund läggs under tegelbyggnader..

Vidare, för konstruktion, kan du använda byggstenar av betongcellulära block.. Här används material som kännetecknas av medeltäthet oftare. De används för självbärande och bärande väggar. Det bör komma ihåg att om väggtjockleken är cirka 400 mm är det inte nödvändigt att isolera.

Den största nackdelen med en sådan struktur är att bli våt av nederbörd, så att beklädnaden görs utan att misslyckas..

Det billigaste byggmaterialet är blockblock.. Konstruktion med ett block görs snabbare än när en tegel används. Det måste dock komma ihåg att beklädnad krävs här. Nästa material att tänka på är trä. Träbjälkar eller rundade stockar fungerar om huset är tillverkat av samma material. Den största nackdelen med träbyggnader är komplexa krympningsprocesser. Det finns också vissa nyanser när du lägger elektriska ledningar som måste beaktas för att undvika brand. Det är värt att nämna ramstrukturerna. När det gäller kostnad är detta ett billigare alternativ, eftersom de kostar mindre än trä..

Med samma väggtjocklek visar sig ramkonstruktioner vara ännu varmare. Skumblocket används också ofta vid konstruktion av garage. Dess fördelar är överkomliga kostnader, låg vikt, låg värmeledningsförmåga och användarvänlighet. Kondens bildas dock snabbt från skumblock i garaget. Den största fördelen med plastkonstruktionen är att den kan flyttas. Som regel är detta ett prefabricerat rum, och det består av tre delar: golv, väggar och tak. Basen i strukturen är vanligtvis en plastram. Det är värt att komma ihåg att du inte kan använda ett garageprojekt kombinerat med en källare för att bygga en metallkonstruktion, eftersom det anses vara en mycket kortlivad struktur..

Hur man bygger?

Det är möjligt att fästa ett verktygsblock till garaget med egna händer, med stor erfarenhet av byggnadsarbete bakom dig. Konstruktionen av en sådan byggnad kräver samma instruktioner som byggandet av ett hus, men det har sina egna egenskaper..

Pålägg

Det första steget är att göra markeringar som inte kan försummas. De utser platsen som ska byggas upp och begränsar det med insatser. Det är värt att komma ihåg att gropen eller grävens gränser beräknas så att de är bredare än själva fundamentet. Detta krav finns eftersom jordavverkning nödvändigtvis är jämn.

För monolitiska fundament måste du lämna utrymme för formning. Dykar för avlopp och vattenledningar placeras också i byggnadsutrymmet. Ibland markerar de vägen för värmeförsörjning.

fundament

Först och främst tar de ut jorden. Därefter skapas en fullständig profilgrop.. När det gäller den grunda typen grävs grävningar. Dike läggs också för kommunikation. Rörledningar läggs med hänsyn till jordens frysdjup. När dränering arrangeras görs skyttegravar längs gropens gränser med tillgång till dräneringsbrunnar, i vilka sediment släpps ut. Fertil jord tas som regel bort och läggs åt sidan så att det inte stör byggnadsarbetet. Det sparas, eftersom det kan vara användbart i framtiden för utjämning av lättnaden..

Att lägga grunden kräver följande procedur. Först görs botten av diket jämnt och tampat. Om jorden är svag är den täckt med spillror och tampas. Därefter hälls sand cirka 15 centimeter, vatten tillsätts och sedan komprimeras allt. Vid bandfundament läggs hylsor för rörpassager. Betongen hälls sedan och skikten komprimeras när hällningen fortskrider. I slutet täcks allt detta med en film tills den sista uppsättningen styrka..

När betongen mognar utför de vattentätning, strippning. Därefter läggs dränering, jorden fylls, stormvatten läggs.

Väggar

Hur väggarna ska sättas upp är främst relaterat till de valda materialen.. För byggnader som värms upp är isolering från utsidan inte nödvändig, bara om väggarna är gjorda av skumblock eller luftade block. Det är inte nödvändigt för ramramar om lagret av mineralull är 15 centimeter..

Tak

Taket är av olika typer.

  • Platt tak. Det kan vara på armerade betongplattor eller med trägolv. Alternativet med trägolv är billigare och ännu enklare om du gör det själv. En kran krävs för versionen med armerade betongplattor. I de flesta fall tas pannplattor. Vattentätning är ett måste här.

  • Lutande tak finns i olika former. Den enklaste anses vara enstaka. Och om en enstaka inte alltid har en vindsvåning, så har två- och fyrhöjds som regel en vind på golvbjälkarna. Ibland är vindar också utrustade. Vattentätning under taket anses vara obligatoriskt om en profilerad plåt eller metallplatta används. I ett uppvärmt garage är taket eller taket isolerat. I alla fall stängs isoleringen med en ångspärrfilm..

Avslutande arbete

Efter alla arbetsfaser är det dags för efterbehandling. Det produceras vanligtvis först på insidan och sedan på utsidan. I synnerhet måste denna regel iakttas när det finns våta processer i inredningen. Det är värt att komma ihåg att om väggarna byggdes av luftbetongblock, måste de täckas med gips, eftersom tvättstugan inte är uppvärmd.

Golven är färdiga efter ägarens gottfinnande: de kan lämnas betong eller täckas med däck. Källaren i ett garage är ofta kaklat. Ibland görs ett självutjämnande golv. Det bästa alternativet är att isolera byggnaden från utsidan, för vilken vanligtvis ett billigt material tas, till exempel skum eller virke. För inredning, sidospår, profilerad plåt eller foder är lämplig. Ibland är fasaden mantlad med OSB -ark och täckt med färg.

Vackra exempel

Att göra ett verktygsblock som ansluter till ett garage för flera bilar är enkelt. Du kan beställa ett projekt från proffs som kommer att slutföra det i ett av sina program, eller så kan du överväga vackra tillverkningsalternativ och själv tänka över ritningen.

En, två eller tre bilar – för valfritt antal kan du göra både ett skjul fäst vid ladan och flera rum. Varje mini-garage kommer att ha sin egen dörr, och inuti kan de kombineras till ett rum.

I nästa video hittar du ett projekt av en bruksbyggnad med garage och bastu..