Design och layout

Beskrivning av tak på ramhus och deras anordning

Taket på ett ramhus har en ganska enkel struktur, så byggprocessen tar minst tid och ansträngning. För att skapa ett sådant tak är det nödvändigt att noggrant studera råd från specialister, möjliga ritningar, välja rätt material, korrekt montera alla konstruktionsdetaljer och säkra det säkert.

Översikt över arter

Idag, när du bygger ett hus, kan du välja olika typer av tak som skiljer sig åt i funktionalitet, tillförlitlighet och andra parametrar..

Platt

Det platta taket är ett av de mest populära och efterfrågade i byggandet av envåningshus.. Denna typ av täckning föredras mycket ofta av privata utvecklare. En viktig fördel med ett sådant tak är enkel installation, som kan utföras på rekordtid. Den största nackdelen med ett platt tak är det hon behöver regelbunden vård. Även närvaron av en liten lutning kan orsaka stagnation av vatten på ytan, vilket särskilt kan påverka husets skick under vintersäsongen negativt. Det är därför som man måste vara noga med att rengöra ytan på beläggningen för att förhindra att fukt tränger in i huset..

Dessutom utesluter närvaron av ett platt tak helt möjligheten att skapa ett bostadsutrymme på vinden. Ett plant tak kommer att vara ett utmärkt val i fall där byggbudgeten är mycket begränsad, så du måste spara pengar på byggmaterial.

Med en eller flera ramper

Skjul- och gaveltak kännetecknas av en liten lutning, vilket förenklar driftsprocessen avsevärt. Sådana tak på ett ramhus är mycket populära på grund av ett antal fördelar, bland vilka följande kan särskiljas:

  • möjlighet att skapa ytterligare bostadsyta på grund av närvaron av ledigt utrymme;

  • förekomsten av en liten fördom, vilket säkerställer problemfri dränering av vatten;

  • brist på snömassor under vintersäsongen, vilket gör det möjligt att avsevärt minska belastningen på taket och förhindra läckage.

Mansard

Mansardtak kan vara höft och halvhöft. De har länge etablerat sig som några av de bästa i processen att bygga en stuga. Den största fördelen med att använda ett mansardtak är att du kan skapa ytterligare utrymme under det (under vardagsrummet). Dessutom finns det möjlighet att installera fönster, vilket ger en högre komfort när du bor på vinden. Mansardtak kännetecknas av ett unikt utseende, vilket positivt påverkar husets attraktivitet och originalitet..

Ett sådant tak har en liten lutning, vilket avsevärt minskar snöbelastningen på strukturen..

Den största nackdelen med ett mansardtak är det dess skapande kräver stora ekonomiska resurser och organisering av ett extra värmesystem. Dessutom måste man se till att det finns tillräcklig luftcirkulation, annars kan taksystemet falla samman. Trots dessa brister fortsätter mansardtaket att vara populärt under byggandet av stugor på landet..

Multitång

Denna design är inte särskilt efterfrågad. Det säregna med ett sådant tak är att det finns många sluttningar här, tack vare vilket ytan klarar kolossala belastningar.. Vanligtvis används flergaftak för att skapa hus med komplexa layouter. De främsta fördelarna med ett sådant tak är dess unika utseende och förmågan att klara stora belastningar..

Att skapa ett tak med flera gavlar kräver stora ekonomiska investeringar, användning av en enorm mängd material och kännetecknas av komplexiteten i installationen, vilket kommer att kräva engagemang av ytterligare specialister..

Konisk

Ett koniskt tak är därför vanligtvis valt för rundformade hus det är nästan omöjligt att se sådana strukturer i vårt land. Taket har ett unikt utseende och enkelt underhåll. När det gäller nackdelarna kännetecknas en sådan design av komplex installation och kräver tunga beräkningar. Detta tak används ofta i processen att skapa originalhus, som utmärks av sin designlösning och unika form..

Material (redigera)

Valet av råvaror måste ägnas stor uppmärksamhet, eftersom takets tillförlitlighet och dess hållbarhet beror på det.. Vid valet av det optimala täckmaterialet måste många faktorer beaktas, men huvudkriteriet är takets lutningsvinkel. Det beror på detta hur länge taket kan tjäna, hur länge det kommer att behålla sina egenskaper och om det kommer att vara säkert under drift.

Om takets lutningsvinkel är mer än 10 grader, är det bäst att använda wellpapp, som redan har bevisat sin effektivitet, tillförlitlighet, men också har en överkomlig kostnad. Med en lutning på 12 till 60 grader skulle den idealiska lösningen vara att lägga skiffer, bältros eller metallplattor. Experter noterar det den optimala lutningen idag är 30-45 grader.

En sådan lutning ökar takets hållbarhet avsevärt, minskar belastningen på dess ram, vilket gör att taket blir så säkert och attraktivt som möjligt ur estetisk synvinkel..

Vid valet av det optimala materialet för taket måste följande rekommendationer beaktas:

  • materialet måste helt motsvara typen av tak, annars kommer den inte att klara av belastningarna och kommer att bli oanvändbar inom en snar framtid;

  • materialet bör väljas på detta sätt, så att dess livslängd och hållbarheten i själva taktsystemet sammanfaller;

  • när man väljer ett material är det nödvändigt att inte bara ta hänsyn till dess attraktivitet, men också tekniska egenskaper, förmågan att klara regionens klimatfunktioner och ägarens ekonomiska kapacitet.

Trots det stora utbudet av material som finns på marknaden är flexibla bältros och metallbältros de mest populära idag. En så hög efterfrågan beror på deras låga vikt, motståndskraft mot yttre faktorer, enkel installation och hållbarhet. Med korrekt installation kan ett sådant tak hålla i decennier, vilket ger en hög grad av bostadssäkerhet från yttre faktorer..

Förarbete

Taket på ett ramhus är bra eftersom du kan bygga det själv. Naturligtvis kan ganska komplexa projekt inte göras ensamma, men du kan klara dig med hjälp av anhöriga och inte involvera ytterligare specialister. För att processen med att installera taket ska gå så effektivt och snabbt som möjligt är det nödvändigt att ägna stor uppmärksamhet åt det förberedande arbetet. När du utformar ett hus är det oerhört viktigt att tänka på den form som taket kommer att ha och sluttningarna som är nödvändiga för backarna..

Dessutom, bäst av allt bestäm i förväg vilken typ av takmaterial befälhavaren kommer att använda när han skapar ett tak, eftersom det är på detta som strukturen på spärrsystemet i framtiden beror. För att säkerställa maximal säkerhet är det under projektets utveckling nödvändigt att tänka på avståndet mellan spärren och deras tvärsnitt, samt ägna stor uppmärksamhet åt mantelsteget. I det sista steget förbereds redan material för isoleringsarbete samt för att organisera ånga och vattentätning.

Hur man gör det själv?

Att skapa ett tak för ett ramhus med egna händer är inte så svårt med ett kompetent tillvägagångssätt. Under arbetets gång är det absolut nödvändigt att ta hänsyn till spärrens struktur, följa elementens layout och använda uteslutande högkvalitativa material.

Rafter -system

För att allt arbete ska kunna utföras på en hög nivå, det är nödvändigt att korrekt beräkna taksystemet. Styrkan hos den slutliga strukturen beror på ett antal parametrar, inklusive: lutningen på lutningen, klimatförhållandena i regionen, materialets massa, dess längd och andra indikatorer som måste beaktas när man skapar ett taksystem.

För att säkerställa maximal hållbarhet på taket på ett ramhus är det bäst att använda en balk med ett tvärsnitt på minst 150 mm..

Innan arbetet påbörjas kommer det att vara nödvändigt att förbereda mallar, varefter det redan är möjligt att ansluta flera par spärrar tillsammans. Fästning måste utföras på varje sida för att uppnå maximal styrka och tillförlitlighet. Tjocka bultar kan användas om dockning krävs. Detta alternativ kännetecknas av dess säkerhet, särskilt i jämförelse med naglar. Lådans storlek och delning kan beräknas på egen hand med hjälp av konstruktionskalkylatorer. I det här fallet är det absolut nödvändigt att ta hänsyn till lutningen för ett visst material..

Takläggning

Att lägga takmaterial är ett av de viktigaste stegen för att skapa taket på ett ramhus.. Först och främst kommer det att vara nödvändigt att montera takfoten, för vilken du kan använda vanliga självgängande skruvar. Först då kan metallplattan lyftas upp på taket. Om ett ark inte räcker för att täcka taket kan längden ökas. Överlappande uppbyggnad är den perfekta lösningen. Genom att lägga takmaterial med denna teknik kan du få ett pålitligt och högkvalitativt tak vid utgången, som kommer att hålla i många år och kommer att kunna ge ett tillförlitligt skydd av bostäder mot yttre faktorer.

För att säkerställa bevarande av värme på vinden och i hela huset kommer det att vara nödvändigt att utföra isoleringsarbete. Först läggs ett lager av ångspärrmaterial som är utformat för att skydda isoleringen från varma luftångor.

Fästning kan utföras på insidan av spärren med en konventionell häftapparat.

För att förhindra att atmosfärisk nederbörd kommer på isoleringen är det nödvändigt tänk på placeringen av ett lager av vattentätande material. Den optimala råvaran idag är ett diffusionsmembran som kan skapa en oöverstiglig barriär mellan isoleringen och taket och ge ett tillförlitligt skydd mot fukt..

Således, när du installerar taket på ett ramhus, är det absolut nödvändigt du måste ta hänsyn till byggnadssystemets särdrag, klimatförhållanden och andra faktorer.

För installation av fackverkssystemet i ett ramhus, se följande video.